Leveransemodeller

Leveransemodeller som svarer til dine behov
Som den ledende og mest erfarne HR- og Lønnsleverandøren har vi mange løsninger som spenner fra overhalingsprosesser til utvikling av informasjonssystemer eller alternativer for utkontraktering – eller en kombinasjon av alt. Vi finner alltid modellen som passer best for din organisasjon! Aditros driftsmodell bygger på beste praksiser og baserer seg på mer enn 45 års erfaring med å kombinere kostnadsbesparelser og høy kvalitet. Vi integrerer ny teknologi og løsninger i dine eksisterende systemer på en fleksibel måte som møter dine behov.


Vi kan bruke en rekke leveransemodeller for å håndtere personal- og økonomistyringsprosesser:

Program

  • Du velger programvareløsningen(e) som er best egnet, og styrer den/dem internt
  • I tillegg til programvare, tilbyr vi rådgivning, implementering, vedlikehold og støtte for hele løsningens komplette livssyklus

Cloud-tjenester

  • Programvareløsningen leveres som en tjeneste
  • Aditro styrer og utvikler all nødvendig IT for løsningen

Outsourcing

  • Aditro tar ansvar for å drive hele eller spesifikke deler av forretningsprosessene innen HR eller lønn
  • Vi tar hånd om IT, selve prosessen og all tilknyttet kompetanse

 

Vi endrer leveringsmodellen i samsvar med dine behov. Valgene du tar påvirker kontantstrømmen, balanseregnskapet, fleksibilitet og kvalitet på tjenesten. Vi hjelper deg å identifisere modellen som passer best for organisasjonen din.