Lederverktøy for oppfølging av sykefravær

Aditro Back to Work

-hjelper deg å få kontroll på sykefraværet i din bedrift.

En ting vi vet, er at god oppfølging gir lavere sykefravær og friskere ansatte. Og friske ansatte er mer produktive. For ledere med personal- og oppfølgingsansvar er systemet et lettfattelig verktøy, med varsling via e-post eller sms når frister nærmer seg. Samtidig har man enkel tilgang til maler og skjemaer.

Oppfølgingen er lovpålagt og systemet er alltid oppdatert med gjeldende lover og regler. Alle oppgaver er oversiktlig satt opp i modulen, og det beste: Helt integrert med Aditro HRM Suite og Aditro Lønn.  

Hva får du med Aditro Back to Work:

 • Ingen lisens – kun månedlig beløp
 • Lettfattelig webbasert verktøy for ledere med oppfølgingsansvar
 • Rollebasert tilgang (ledere får tilgang til sine ansatte, hr-avdeling for alle)
 • Mulighet for å sette opp som single sign-on løsning (ingen pålogging - kun link fra f.eks intranettet)

Det vil utover høsten holdes jevnlige webinarer for Aditro Back to Work.

Ønsker du en demo på Aditro Back to Work eller priser? Ta kontakt med:
Rune Alvestad
Salgs og markedsdirektør
rune.alvestad@aditro.com
tlf. +47 21 95 96 00

 

Rask implementering (1-2 dager):

 • Installeres på webserver (forutsatt tilgjengelig webserver med IIS)
 • Installeres med oppfølgingspunkter i henhold til myndighetenes krav
 • Installeres med foreslåtte varslingsrutiner (E-post eller SMS) som bare kan aktiveres
 • Generell rolle for avdelingsledere (kunde definerer kun leder på de ulike avdelingene)
 • Rask oversikt og kontroll over oppfølgingsoppgaver
 • Tidslinje som viser oppfølgingspunkter – hjelpetekster for ledere (som kan modifiseres)
 • Kalenderoversikt pr. år
 • Varsling og purring via e-post eller SMS – enklere og overholde lovpålagte frister
 • Enkel tilgang til ferdige maler og skjemaer (kan tilpasses av kunde med både tekst og logo)
 • Notatfunksjon (tilsvarende fra Personec Lønn)
 • Generell for ansatt (f.eks. kronisk syk)
 • Pr. oppfølgingstilfelle       
 • Oppdatert på lov- og regelverk
 • Løpende fraværsstatistikk