Godkjenningsordningene

Aditros vurderinger relatert til teorikurs og deres forhold til godkjenningsordningene for revisorer
og regnskapsførere er vist i antall timer i tabellen under.

Kurstype Revisor Kategori Regnskaps
førere
Kategori
Arbeidsmiljøloven 7 t Annet 7 t Rettslære
Reiseregninger 7 t Skatterett/avgiftsrett 7 t Skatterett/avgiftsrett
Workshop reiseregninger 7 t Skatterett/avgiftsrett 7 t
Skatterett/avgiftsrett
Lønnsinnberetning 7 t Skatterett/avgiftsrett 7 t Skatterett/avgiftsrett
HMS og internkontroll 7 t Annet 7 t Rettslære
Ferieloven 7 t Annet 7 t Rettslære
Sykelønn 7 t Annet 7 t Rettslære
Sykepenger - workshop 7 t Annet 7 t Rettslære
Foreldre i arbeidslivet 7 t Annet 7 t Rettslære
Regeldag
 
4 t
3 t
Skatterett/avgiftsrett
Annet
4 t
3 t
Skatterett/avgiftsrett
Rettslære
Årsoppgjør Regeloppdatering 7 t Skatterett/avgiftsrett 7 t Skatterett/avgiftsrett
Regelcruise 7 t Annet 7 t Rettslære
Brukerkonferanse 4 t Annet 4 t Rettslære
Eldre arbeidstakere - pensjon og rettigheter i arbeidsforhold 6 t
1 t
 
Annet
Skatterett/avgiftsrett
 
6 t
1 t
 
Rettslære
Skatterett/avgiftsrett
 
Avtaler i arbeidsforhold 7 t Annet 7 t Rettslære
Jus for ledere 7 t Annet 7 t Rettslære
Høgskolestudie i lønns- og personalarbeid:        
  • Personalarbeid (vårsemesteret)
39 t Annet 39 t Rettslære
  • Lønnsarbeid (høstsemesteret)
28 t Skatterett/avgiftsrett 28 t Skatterett/avgiftsrett