Tjenester innen applikasjonsstyring

Aditros ekspertise, prosesser og praksiser i programhåndtering er basert på lang erfaring, ITIL-prosessrammeverk og andre beste praksiser. Takket være dette, kan vi tilby kundene våre de beste økonomi- og personalstyringsløsningene i bransjen. Aditros grundige ekspertise i lønns- og personalstyring, kombinert med teknisk ekspertise, gir kundene enda større fordeler.

Aditros programhåndteringstjenester innbefatter:

  • Oppdatering og støtte
  • Proaktiv koordinering og håndtering av endringer
  • Iverksettelse av endringer og utvikling i liten skala
  • Prosjektstøtte
  • Tjenestestyring

Visste du at vi har mer enn 14 000 nordiske personalstyringskunder? De har bidratt til at Aditro har blitt en ledende aktør i produkter, løsninger, utkontrakteringstjenester og konsulentekspertise!