Teknisk bistand innen Lønn og HR

Aditro tilbyr teknisk bistand innen Lønn og HR - til deg når du trenger det.

Driftsprosesser mobiliserer organisasjonens strategier. Av denne grunn er det svært viktig at systemene støtter organisasjonens prosesser. Integreringsløsningene sikrer et effektivt teknisk driftsmiljø og informasjonsbruk.

Standardløsningene er basert på lang erfaring, men hvis de ferdigutformede alternativene ikke svarer til behovene dine, skreddersyr vi en løsning for deg. Vi har utformet og spesifisert den effektive iverksettelsen av løsningene for alle Aditros driftsmodeller, interne løsninger, SAAS og utkontrakteringstjenester. Aditro gir deg teknisk bistand når du trenger det.