Styring av prosjekt og endringer

God prosjektstyring gjør at prosjektene kan iverksettes mer effektivt. Systematisk prosjektstyring sikrer at hovedoppgavene utføres i ulike prosjektfaser for å oppnå effektivitet i arbeidet og håndtering av både endringer og risiko. Det kontrollerer også at resultatene oppnås etter planen. Førsteklasses prosjektstyring har mye å si for om prosjektet blir vellykket.

Prosjektstyringen er basert på praktisk prosjektstyringsmetodologi (PPS). Typisk for metodologien er:

  • systematisk, trinn-for-trinn-utviklingsmodell
  • håndfaste resultater fastsettes for alle prosjektfasene, fra planlegging til iverksettelse og overvåking
  • en veletablert prosjektstyringsmodell som inkluderer en styregruppe, prosjektgruppe og kontrollpunkter fra starten av prosjektet til fullføring, i tillegg til håndtering av endringer mens prosjektet pågår

Det er viktig å håndtere endringer fra dag én slik at de nye prosjektpraksisene iverksettes på en effektiv måte i organisasjonen, og at de forventede resultatene oppnås. Endringshåndtering innbefatter kommunikasjon til målgrupper, fremmer engasjement fra brukergrupper, gi opplæring i nye praksiser, samle tilbakemelding samt å måle og overvåke suksess. Vi gir kundene den nødvendige støtten for å kunne møte behovene for endringshåndtering – i de største prosjektene har kundene ansatt en Aditro-konsulent på heltid til å ta seg av endringer i organisasjonen.