Prosess- og strategisk HR

Når vi støtter kundene våre i utviklingen av driftsmodeller og -prosesser, kan de bedre knytte strategiske objekter og planer til personal- og økonomistyringssystemer. Takket være lang erfaring, referanseundersøkelser og en omfattende nordisk kundebase, har vi kommersialisert konsulenttjenestene slik at vi kan tilby mer håndfaste, billigere og raskere resultater. Dette gir våre kunder muligheten til å øke sin driftseffektivitet. Vi tilbyr derfor prosess- og strategisk HR.

Eksempler på prosesskonsultasjon

Støtte til beslutningstaking:

 • Analysere den nåværende situasjonen i lys av bransjens beste praksiser
 • Oppnå forretningsfordeler i lønns- og personalstyringsmodellene for organisasjonen

Optimalisere og datastyre strategiske personalprosesser

 • Prestasjons- og kompetansestyring
 • Godtgjørelse
 • Karriere- og etterfølgerplanlegging
 • Lønnsplanlegging

Optimalisere og datastyre driftsmessige personalprosesser

 • Rekruttering
 • Medarbeiderstøtte
 • Lønnstjenester
 • Tidsstyring, ressurs- og oppgaveplanlegging samt tidsplanlegging
 • Reisehåndtering

Ta kontakt om du ønsker våre HR-tjenester, enten det er prosess HR eller strategisk HR.