Aditro Salary review

Salary Review forenkler lønnsforhandlingene i din bedrift. Modulen støtter prosessens alle faser, fra oppsett av regler gjennom å sette forslag til ny lønn, simulering av resultat og kalkuleringer, til oppdatering i lønnssystem med ny godkjent lønn for de ansatte. Modulen er bygget opp av flere parallelle modeller for simulering av et lønnsoppgjør. Dette baserer seg på definering av kolonner med regneregler og utplukkskriterier som settes sammen i en modell. Her er det også mulig å hente historisk lønn. Data kan løftes over i Excel for utfyllende presentasjon. Når oppgjøret er bestemt, er det en overføringsrutine som oppdaterer personaldelen med ikrafttredelsesdato.

Konfigurering og kalkulering

  • Regler for fordeling av lønnsendringer
  • Kalkuleringer
  • Simulering av utfall

Informasjonshåndtering og arbeidsflyt

  • Deleger settingen av individuelle lønnsendringer til ledere
  • Administratorer godkjenner eller avviser ledernes forslag
  • Avviste forlag sendes tilbake til forrige nivå med kommentarer

Eksport av resultat til Lønnsmodul

 

Ønsker du en demo på Aditro HRM Suite, på modulen Salary Review eller et pristilbud? Ta kontakt med:
Rune Alvestad
Salgsdirektør
rune.alvestad@aditro.com
tlf. +47 21 95 96 00