Employment & Organisation

Employment & Organisation er basismodulen i Aditro HRM Suite og grunnlaget for alle andre moduler.  Denne modulen kontrollerer all datainformasjon og datatilgang. Modulen er dynamisk og gir deg en mulighet til å optimalisere organisasjonen. 

Med denne modulen får du en oversikt over dine menneskelige ressurser på arbeidsplassen. Modulen er bygget med en komplett HR-master-funksjonalitet. Her kan du lede godkjenninger og beslutninger i henhold til din bedrifts hierarki og struktur. Modulen forenkler organisasjonsendringer ved hjelp av simuleringer.

Ansattes livssyklushåndtering

 • Håndtering av ansettelsesforholdet
  • Nyansettelser
  • Endringer i ansettelser
  • Avslutning og re-ansettelser
 • Håndtering av ansattinformasjon
  • Tilgang til ansattdata for oppslag og oppdateringer
  • HR-register

Masterdatasystem

 • Masterdatasystem for all HR-relatert informasjon
  • Masterdata for andre systemer med HR-informasjon
  • Omfattende rapporteringsfunksjonalitet
  • Standardrapporter
  • Eksportmuligheter til Excel
 • Masterdatasystem for organisasjonsstrukturer
  • Godkjenner-administrasjon
  • Datatilgangsstyring - Hvilke ansatte har du tilgang til å se?
  • Knytter ansatte til din organisasjon
 • Styr organisatoriske endringer
  • Dagens situasjon som utgangspunkt for diskusjoner
  • Simuler og diskuter nye modeller for organisasjonen
  • Beslutning og gjennomføring (eksport til andre systemer)

Ønsker du en demo på Aditro HRM Suite, på modulen Employment & Organisation eller et pristilbud? Ta kontakt med:
Rune AlvestadRune Alvestad
Salgs & markedsdirektør
rune.alvestad@aditro.com
tlf. +47 21 95 96 00