Outsourcing

Aditro tar fullt ansvar for å drive hele eller spesifikke deler av forretningsprosessene innen HR eller lønn.


Sammenlignet med SaaS-løsningen tilføyer outsourcing-modellen enda mer tjenesteinnhold til leveringen, hvilket betyr at vi også håndterer de administrative aktivitetene og oppgavene (f.eks. deler av eller alle forretningsprosessene).

Aditro leverer outsourcing-tjenester innen HR-områdene: lønn, fravær, trygderefusjoner, reiseadministrasjon, personaladministrasjon.

Prismodell: Fast pris for standard implementering. Stykkpris på standardtjenester som ønskes levert.

Fordelene med en outsourcing-løsning er: 

  • Kostnadseffektivitet grunnet Aditros stordriftsfordeler og ferdigheter – fra faste til variable kostnader
  • Optimaliserte prosesser og beste praksiser vil gi deg mer tid
  • Fleksibilitet og skalerbarhet av tjenester – Aditro tilpasser seg din virksomhets behov
  • Redusert sårbarhet