Vår forretningslogikk - din fremgang

Vi vokser ved å gi kundene våre fremgang. Det er en av grunnene til at vi legger så stor vekt på partnerskap – forhold som bygger på et solid fundament av tillit, sunne forretningsprinsipper og en ekte vinn-vinn-situasjon.

Vi fokuserer derfor på å kunne levere konkrete løsninger som gir kundene en dobbel fordel: De sikrer og får best mulig effektivitet til enhver tid, og de beholder kontrollen over prosessene. Begge deler er like viktig: Om man bytter ut en gammel løsning med en ny, må det føre til påviselige, målbare resultater – men ikke på bekostning av styring. Ekte makt handler om å kunne avgjøre hva som må gjøres, og når det skal gjøres.

Kunnskap
Utnytt alle Aditros ressurser til å utvikle og innføre HR, lønn og økonomi.

De rette verktøyene
Programvare som oppfyller de konkrete behovene i dag og hjelper deg med å vokse i morgen: frittstående produkter, ASP-løsninger, nettbaserte verktøy eller en kombinasjon av disse.

Timing
Vurder hvorvidt eksisterende systemer, rutiner og tjenester fortsatt er gode investeringer eller om helhetsinntrykket når det kommer til stykket, er mer av kostnader enn resultater. Hvis og når det er tilfellet, vil Aditro stille opp, klar til å ta ansvar og utvide partnerskapet.