Mer enn 45 års erfaring innen HR og økonomi

Aditro ble grunnlagt i begynnelsen av 1960-årene, da IT-industrien også så dagens lys. De første applikasjonene for lønn og bokføring ble tilbudt i både Sverige og Finland. Ansvarlige for disse var firmaer som senere ble slått sammen til Tietotehdas i Finland og Kommundata i Sverige. Begge ble etablert i 1968.

Konsolideringen av markedet begynte på 80-tallet, og fortsatte sterkt på 90-tallet. Et svært viktig år i Aditros historie var 1995, da Tietotehdas, Unic og VTKK ble slått sammen i Finland, og Tieto ble opprettet. Et par år tidligere hadde Kommundata i Sverige endret navn til Dialog, og ble senere kjøpt opp av Celsius. I 1995 ble så Enator etablert. Tieto hadde allerede ervervet virksomhet tilknyttet lønningsutgifter i Sverige etter å ha overtatt Datema i 1987. I 1996-7 kjøpte Tieto opp to firmaer i Norge: AXO Systems og Huldt & Lillevik. Tieto og Enator ble slått sammen til TietoEnator i 1999.

Dette er grunnlaget for Aditro i dag, basert på de vellykkede sammenslåingene og overtagelsene som fant sted og kom sammen i 2000-årene.