Aditro Lønn

Aditro Lønn er et lønnssystem for større bedrifter. Lønn er et komplett, fleksibelt og effektivt lønnssystem for store og mellomstore bedrifter, samt bedrifter med strenge krav og komplekse behov. Her kan du bygge på med moduler du har behov for og på denne måten skreddersy et lønnssystem som passer for din bedrift.

Aditro Lønn er en av markedets beste løsninger for de kundene som ønsker dyp og bred funksjonalitet. Systemet har tidsstyring på alle personlige satser, tariffer og lønnsstiger. Dette gjør systemet meget fleksibelt med hensyn til korrekt avlønning, lønnsjustering og ikke minst mulighet for korrekt etterbetaling.

Lønnssystemet støtter

 • Bedrifter av de fleste størrelser og behov, og de fleste bransjer
 • Landsspesifikke lønnsmoduler, integrert med HR- og økonomimoduler
 • Integrasjoner med myndigheter, eksterne organisasjoner og økonomisystemer

Nøkkelfunksjoner

 • Forhåndsdefinerte beregningsregler for de fleste behov
 • Systemet settes opp tilpasset kundens spesifikke behov
 • Stor grad av automatikk og prosesstøtte
 • Kontrollmuligheter
 • Skalerbare løsninger
 • Inkluderer kraftige rapporterings- og analyseverktøy

Derfor anbefaler vi Aditro Lønn - et lønnssystem for større bedrifter

Ønsker du en demo på Aditro Lønn eller et pristilbud? Ta kontakt med:
Rune Alvestad
Salgs & markedsdirektør
rune.alvestad@aditro.com
tlf. +47 21 95 96 00

Viktig funksjonalitet:

 • Full datostyring på all lønn, ansettelser, stillingsprosent
 • Arbeidsbok for lønnsmedarbeideren
 • Komplett fraværs- og refusjonsoppfølging
 • Kraftig rapporteringsverktøy
 • Varsling av avvik
 • Stor fleksibilitet i sikkerhet
 • Komplett etterbetaling ubegrenset av tid
 • Kraftig import/eksport-funksjon
 • Online-integrasjon med Altinn
 

Fordeler:

 • Full oversikt
 • Enkle arbeidsrutiner
 • God automatisk varslingsmodul
 • Meget fleksible konteringsmuligheter
 • Fleksibel rapportering
 • Lønnspanel med informasjon fra mange kilder