HRM Suite

HRM Suite

 

Med utgangspunkt i mange års erfaring og kunnskap innen HR og Lønn har Aditro bygget; Aditro HRM Suite for å dekke bedrifters behov for full oversikt og kontroll. HRM Suite gir deg alle verktøyene du trenger for å drive god operativ og strategisk HR i bedriften. HRM Suite er en løsning som har spisset funksjonalitet innen HR og lønn. Med rollebasert brukertilgang, enhetlig startside for alle funksjoner og selvbetjeningsløsninger for en rekke prosessområder ønsker Aditro å forenkle din arbeidsdag. Klikk deg inn på de modulene som passer din bedrifts behov og se hvordan din du kan skape en enklere og mer effektiv hverdag for din bedrift.

Ta vare på bedriftens viktigste ressurs - de ansatte!

Aditro HRM Suite dekker hele arbeidsforholdet fra begynnelse til slutt. Aditro HRM Suite er en enkel fleksibel software-løsning innen HR og Lønn. Du velger de prosessene som dekker ditt behov og du vil få full oversikt og hjelp til å skape gode rutiner og en mer effektiv hverdag. Dette gir fornøyde medarbeidere og gode resultater for bedriften! Aditro HRM Suite ligger tilgjengelig i vår Cloud-løsning!

Les mer om de modulene som passer din bedrift - klikk på moduloversikten ovenfor og kom ett steg nærmere en enklere hverdag!